Postupci davanja punomoći i izjava stranih državljana za hrvatske sudove i/ili institucije

Iseljavanjem hrvatskog stanovništva trbuhom za kruhom diljem svijeta, koje traje već više od jednog stoljeća, u dijaspori su stvorene nove generacije koje nemaju određeni emotivni odnos prema matičnoj zemlji i imovini svojih predaka, ali zato vrlo često u RH imaju rođake s kojima nerijetko dijele vlasništvo na nekretninama. Najčešće su to zemljišta i kuće koje se bez njihove suglasnosti ne mogu  u bilo kojem smislu urediti, odnosno rodbini, koja godinama skrbi o nekretnini, nije  moguće u cijelosti nekretninom raspolagati. Primjerice: obnoviti građevinu ili na zemljište dovesti vitalnu infrastrukturu (vodovod, strujni priključak…), prodati nekretninu, zatražiti poticaje od države na temelju te nekretnine, dati ju u najam i dr.

Kako bi se takve brojne situacije riješile, najčešće se u Hrvatskoj angažira odvjetnik kojemu je potrebno iz inozemstva poslati pravno valjanu punomoć za zastupanje pred svim sudovima i institucijama. U tom slučaju jako je bitno poštovati proceduru, jer zbog nedostatka jednog potpisa ili ovjere, cijeli postupak može zastati na nadležnom sudu i trajati godinama. Gubi se dragocjeno vrijeme i strpljenje kao što se i nepotrebno troši novac.

Kako bi kroz taj postupak prošli što bezbolnije, donosimo Vam nekoliko savjeta.

Uzet ćemo primjer SAD-a, zemlje izvan EU s velikim brojem hrvatskih iseljenika  s područja Dalmacije koji su preko oceana krenuli još početkom 20. stoljeća. Sadržaj punomoći, prema dogovoru sa strankom i postupkom koje namjerava pokrenuti pred nadležnim sudom u RH, obično sastavlja odvjetnik i dostavlja ju stranci na hrvatskom jeziku. Ovdje razlikujemo dvije situacije za koje su propisane i različite procedure.

U prvom slučaju, kada je riječ o iseljeniku koji ima državljanstvo Republike Hrvatske, a sukladno tome i osobni identifikacijski broj, punomoć ili izjava, pisana na hrvatskom jeziku, može se sastaviti i ovjeriti u Diplomatsko konzularnom predstavništvu RH te se nadležnom sudu u RH ili odvjetniku/javnom bilježniku dostavlja diplomatskom poštom ili u osobnom aranžmanu stranke.

U drugom slučaju, kada se radi o potomku hrvatskih iseljenika koji nema hrvatsko, već samo državljanstvo SAD-a, u sadržaj punomoći treba unijeti sve pravne radnje koje odvjetnik namjerava poduzeti pred nadležnim sudovima i institucijama poput javnog bilježnika ili porezne uprave te ju prevesti na engleski jezik. Odvjetnika se, dakle, treba opunomoćiti da u ime osobe bez državljanstva RH  ishodi osobni identifikacijski broj (OIB) ili primjerice na ostavinskoj raspravi u ime te iste osobe izjasni se o prihvaćanju ili odricanju od nasljedstva. Punomoć ili nasljednička izjava prevedena na engleski jezik je zasigurno spremna za potpisivanje od strane opunomoćitelja pred ovlaštenom osobom kao što je to u RH javni bilježnik. Moguće je za određene vrste punomoći ili izjava, odnosno u nekim državama,  zatražiti pred bilježnikom ili drugim ovlaštenim službenikom ovjeru potpisa i kada je predmetni dokument samo na hrvatskom jeziku, ali je preporučljivo imati dokument preveden.

Dakle, takav dokument, punomoć ili nasljedničku izjavu, potrebno je ovjeriti kod notara u SAD-u, osobi sličnih ovlasti kao što ih ima hrvatski javni bilježnik. Dokument se dostavlja ovlaštenoj osobi  kako bi ovjerio potpis davatelja izjave i/ili punomoći. Potom se takav dokument odnosi u nadležni ured Tajnika države u kojoj djeluje javni bilježnik kako bi se dokument nadovjerio Apostille ovjerom sukladno Haškoj konvenciji o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine ili se pak legalizacija može obaviti u najbližem Diplomatsko-konzularnom predstavništvu RH u SAD-u (ima ih više) pa potom u Federalnom uredu za nadovjere. Postupak nadovjeravanja Apostille ovjerom kao i postupak pune legalizacije se razlikuje od države do države tako se u ambasadama ili konzulatima SAD-a  ne može zatražiti nadovjera Apostille ovjerom dočim se u ambasadama ili konzulatima Republike Austrije može zatražiti nadovjera Apostille ovjerom. Na kraju članka smo Vam pripremili nekoliko korisnik poveznica o nadovjerama za nekoliko država.

Dakle, nakon nadovjere Apostille ovjerom, dokument se može kuvertirati i poslati za Hrvatsku gdje se zaprimljeni dokument treba službeno prevesti; prevesti i ovjeriti od strane sudskog tumača (ovlašteni sudski prevoditelj za odgovarajući jezik), za naš primjer, imenovanog za engleski jezik. Kada je, ovjereni prijevod uvezan s izvornikom (originalom) ili fotokopijom prevedenog dokumenta na engleskom jeziku, spreman je za upotrebu, odnosno opunomoćeni odvjetnik dokument može koristiti za daljnje pravno postupanje.

Osim punomoći i/ili izjava, redovito se u pravnim postupcima vezanima za vlasništva nekretnina u RH naših sunarodnjaka izvan domovine, javlja potreba i za drugim osobnim dokumentima kao što je smrtovnica, rodni ili vjenčani list, rješenje o nasljeđivanju, oporuka, darovnica  i dr. Za takve dokumente je također potreban ovjereni prijevod na hrvatski jezik prije upotrebe za pravne ili druge administrativne postupke.

Ukoliko trebate prijevod nekog od navedenih ili drugih dokumenata koji se od Vas zahtijevaju za potrebe različitih postupaka pred hrvatskim bilježnikom, sudom, zemljišnikom i/ili drugom institucijom, obratite nam se, molimo, bez oklijevanja!

Slijedi nekoliko poveznica o Apostille nadovjeri u različitim državama:

-za SAD https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/travel-legal-considerations/internl-judicial-asst/authentications-and-apostilles/apostille-requirements.html

-za Austriju: https://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=308

-za Argentinu: https://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=306

-za Australiju: https://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=307

-za Njemačku: https://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=322

-za Irsku: https://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=325

-za Kanadu: https://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=248

Na www.hcch.net možete potražiti korisne podatke, kontakte ovlaštenih ureda ili institucija za nadovjere svih država potpisnica Haške konvencije

    Ostanimo u kontaktu

    Primajte obavijesti o našim događanjima i posebnim ponudama.

    Montanense d.o.o. | Adresa: Ulica Matice hrvatske 15, 4. kat (zgrada IGH), 21 000 Split | Sjedište: Gospe od mira 19, 21 311 Stobreč OIB: 57373245393 | PDV/VAT ID: HR57373245393 | MBS: 2362406 Trgovački sud u Splitu | Temeljni kapital: 20.000,00 Kn, uplaćen u cijelosti | Član uprave: Ivana Prodan | Poslovni račun: Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka | SWIFT/BIC: ESBCHR22 | IBAN: HR2724020061100526816

    Montanense © 2019. All rights reserved. Dizajn i izrada: dizajnist.com & I am root